Avukatlara soru sormak için Ücretsiz Kaydol
0 Sorulara bakabilir misiniz?
2 gün    -   Diğer
0 Anapara ipoteği
9 saat    -   Diğer
0 İdari işlem oldukları halde idari yargı kapsamı dışında bırakılan işlemler nelerdir?
5 gün    -   İdare
0 Koşullu salıverme ve denetimli serbestlik kurumlarının olumlu ve olumsuz tarafları nelerdir?
1 gün    -   Ceza
0 Ceza hukukuna göre hukuka aykırı uygulamalar nelerdir?
5 gün    -   Ceza
0 Tapu kaydındaki şerhin terkini
9 dk.    -   Diğer
0 İdare hukuku ile ilgili sorulara cevap verebilirmisininiz?
6 gün    -   İdare
0 Gümüşhane Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış olan bir davada, davalı taraf, uyuşmazlığa uygulanacak hukuk normunun Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasında bulunmuştur.(soru ektedir)
4 gün    -   Diğer
0 Anapara ipoteği ne demektir?
3 gün    -   Sözleşme
0 Rica etsem MÖHUK ve TVK ile ilgili bu olaya yardımcı olabilir misiniz ?
5 gün    -   Diğer
0 TBMM’nin yürütme organı üzerinde sahip olduğu denetim araçlarından en etkili olan hangisidir, neden?
4 gün    -   Diğer
0 Soruşturma aşamasında avukatın dosya inceleme yetkisi var mıdır?
2 gün    -   Ceza
0 Yeni aldığım evde eski ev sahibinin eşyaları bulunmaktadır. Bunları nasıl boşaltabiliriz?
4 gün    -   Gayrimenkul
0 Aşağıda( ekte) size dava dilekçesi verildi; Bu dilekçedeki yanlışları ve eksiklikleri bulunuz.
4 gün    -   Diğer
0 Adli para cezasının infazı işlemi nedir?
2 gün    -   Ceza
0 Soruları HMK'ya atıf yaparak cevaplarmısınız. Şimdiden teşekkür ederim.
4 gün    -   Diğer
0 Şimdiden teşekkür ederim.
4 gün    -   Diğer
0 İmtiyaz sözleşmesi nedir? imtiyaz sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri nelerdir?
56 dk.    -   Sözleşme
0 Takip hukuku sorusu
4 gün    -   Diğer
0 Düşük ücret
1 gün    -   Diğer
0 Yasama dokunulmazlığının düzenlenme şekli yeterli midir?
4 gün    -   Diğer
0 Bir fakülte öğrencisinin fakülte yönetim kurulu tarafından kaydının silinmesi ne tür bir idari işlemdir?
59 dk.    -   İdare
0 Taşınmaz rehni ,tescil edildiği tarihe göre mi belirlenir?
2 gün    -   Gayrimenkul
0 Ortaklardan birinin yüz kızartıcı suç işlemesi halinde müdürün kararıyla ortaklıkla ilişkisinin kesilmesini şirket sözleşmesine nasıl ekleyebiliriz?
22 saat    -   Ticaret
0 Maktu karar ve ilam harcı ne demektir?
2 gün    -   Diğer
0 İdari nitelikte olmalarına rağmen Türkiye’de idari yargının görev alanı dışında tutulan davaların neler olduğunu, hangi kanun ve mahkememe kararlarına dayanılarak idari yargı alanı dışına çıkarıldıklarını örnek ile bana açıklayabilir misiniz?
5 gün    -   İdare
0 Hesaplamanızın hukuki dayanağını açıklayınız.(sorunun tamamı ektedir, yardımcı olursanız sevinirim.)
4 gün    -   Diğer
0 Boşlukları doldurun
4 gün    -   Diğer
0 Anayasa hukukunda düzenlenmiş olunan yasama dokunulmazlığı yeteri kadar bir koruma sağlamaktamıdır?
4 gün    -   Diğer
0 İdari yargının görev alanının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerini, ülke örneklerini bana gösterir misiniz?
5 gün    -   İdare
0 Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir hangi uyuşmazlıkları önler?
2 gün    -   Ticaret
0 Avukatlık asgari ücret tarifesi nedir?
1 gün    -   Diğer
0 Tahliye ve kira alacağının tahsili istemiyle bir dava açılabilir mi?
4 gün    -   Sözleşme
0 Hukuki niteliği nedir
3 gün    -   Diğer
0 Ticaret hukuku sorusu
4 gün    -   Diğer
0 Sorunun cevabı ne olabilir?
4 gün    -   Diğer
0 Anayasa hukuku
5 gün    -   Diğer
0 Eşya hukukuna göre ayni hak nedir?
5 gün    -   Gayrimenkul
0 Başkasının telefon dökümanını çıkarttım. Cezam ne olur?
1 gün    -   Bilişim
0 Anapara ipoteği ve taşınmaz rehnine hâkim olan ilkeler nelerdir?
1 gün    -   Sözleşme