0

Cumhuriyet savcının mütalaası ne anlama gelir?

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi.
SSÇ'nin tutuklulukta kaldığı sürenin TCY'nin 63. maddesi gereğince netice cezasından indirilmesi hususunun infaz aşamasında dikkate alınabileceği düşünülmüştür.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, ilgililerin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASI,
Talep ve dosya tebliğ olunur

    -   Ceza
0 0
1 yanıt   -  
0

Bu mütalaada kararın doğru olduğu ve onaylanması gerektiği yönünde görüş bildirilmiş.

Avukatlara soru sormak için