0

Kişi yönünden yetki nedir?

Kişi yönünden yetki nedir?

    -   İdare
0 0
1 yanıt   -  
0

Bildiğiniz üzere idareyi oluşturan kişiler ve bu kişilerin ilgili mevzuatla belirlenmiş yetki ve görevleri vardır. Bir idari işlem tesis edileceği sırada ilgili işlemi tesis etmeye ilgili mevzuat uyarınca yetkili olan kişinin bu işlemi tesis etmesi gereklidir. Buna kişi bakımından yetki denir.

Avukatlara soru sormak için