0

Birikmiş nafaka da hapis cezası

Birikmiş nafaka için icra kağıdı geldi tarafıma bunu ödemez isem mal varlığımı icra mı konur yoksa normal nafaka gibi değerlendirilip hapis cezası mı hükmedilir ?

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
0

Eğer icra takibi sadece birikmiş nafaka miktarı için başlatılmış ise bu durumda sadece haciz işlemi yapılabilir, tazyik hapsi söz konusu olmaz. Eğer başlatılan icra takibi işleyecek nafakalari da kapsar şekilde başlatılmışsa bu durumda icra takibi başladıktan sonra işleyen nafaka miktarını ödememiş olursanız bu durumda alacaklının şikayeti üzerine tazyik hapsine de mahkum olmanız söz konusu olabilir.

Avukatlara soru sormak için