0

Ciro Edilen Senet Ödenmezse Ciro Edenlere Başvurabilir Miyim?

Ciro edilmiş senetlerde ciro edenlere başvurmama engel var mı?

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
0

Senette ciro edenlere karşı kambiyo senedine özgü icra takibi yapmak için düzenleyen/keşideciye karşı protesto çekilmesi gerekmektedir. Keşideci protesto edilmediği takdirde senedi elinde bulunduran, kabul eden kimse hariç olmak üzere ciro edenlere karşı müracaat hakkını kaybeder.

Avukatlara soru sormak için