0

Cumhurbaskanına hakaret nihai kararı

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu. huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi. Sanık adına yazılan talimatın UYAP sisteminden yapılan kontrolünde ikmal edildiği görüldü, çıktısı alındı dosyaya kondu.:gerekçesi yazılacak kararda açıklanacağı üzere;1-Sanık Emre S.nin üzerine atılı Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan sübut bulan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK’nın 299/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan ayrılmak suretiyle teşdiden 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,2- Sanık eylemini internet ortamında aleni şekilde gerçekleştirdiğinden TCK 299/2. maddesi gereğince cezası 1/6 arttırılmak suretiyle 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 3-Sanık aynı kasıt altında bu suçu birden fazla kez işlediğinden TCK 43/1 maddesi gereğince cezasından takdiren 1/2 oranında arttırım yapılarak 3 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,4-Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine değerlendirilerek TCK 62. maddesi gereğince sanığın cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle sanığın neticeten 2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,5-Sanığa verilen bu cezadan kanuni veya takdiri başkaca artırım ya da indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına, 6-Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi itbariyle kanuni şartları bulunmandığından sanık hakkında CMK 231, TCK 50 veTCK 51. maddesi hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,7- Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 E.2015/85 K. Sayılı iptal kararı da dikkate alınarak sanık hakkında TCK 53/1.maddesinin uygulanmasına, TCK. 53/3.maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyumluk yetkilerini kullanmaktan yasaklama tedbirinin koşullu salıverilme tarihine kadar sürdürülmesine,8-Yargılama nedeniyle yapılan 1 adet tebligat gideri 19,00 TL, posta gideri 13,00 TL'nin toplamı olan 32,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına,Dair, katılanın yüzüne karşı, sanığın ve mağdurun yokluğunda verilen kararın mağdur ve katılan yönünden tefhim, sanık yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık ve bu süre içinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği bildirilmek suretiyle, verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

bu karar ne demek oluyor hapis mi yatacagım ben 2 sene

    -   Diğer
0 0
4 yanıt   -  
0

Kararın size tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kararı istinaf etme hakkınız var. Kararı istinaf ettiğiniz zaman bölge istinaf mahkemesi sizin talebinizi reddedip karar kesinleşince kararın infazı için yerel mahkeme kararın infazı için kararı infaz savcılığına gönderir. İnfaz savcılığı size davetiye gönderir ve sizi savcılığa davet eder ve cezanızın infazı için gerekli işlemleri başlatır.

0

01.07.2016 dan sonra işlenmişse suç 2 yıl 11 ayın yatarı 12 ay 20 gündür.

0

öncelikle tesekkur ederım cevaplarınız ıcın kesın hapıs yatacagım yani baska bırseyı yok ıtıraz dılekcesını nasıl hazırlamam gerek ve mahkeme burada değil ama mersın de görüldü uyap uzerınden ıslem yapabılırmıyım dılekce ıcın yoksa adlıyeye gıdıp vermem kı gerek elden ama Cumhurbaskanlıgı hukuk danısmanlıgı bu davaya müdail olmayacagını ve bu sahıtan herahngı bır sıkayetımız bulunmamaktadır dıye ek gondermıs ona ragmen bu karar verılmıs sonuc olarak hapis mi yatıyorum sımdı

0

Bulunduğunuz yerdeki mahkemeye istinaf dilekçesi vermeniz halinde o mahkeme Mersin deki mahkemeye gönderir. Dilekçe için bulunduğunuz yerde bir avukat meslektaşımızdan hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

Avukatlara soru sormak için