0

Duruşmalı İnceleme, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 299:

On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, incelemelerini uygun görmesi halinde duruşma yoluyla yapabilir. Duruşma gününden sanığa, katılana, müdafi ve vekile haber verilir. Sanık, duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile de temsil ettirebilir. Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2020/622 E. , 2020/1341 K.
“…
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya muhalefet
HÜKÜM : 1-Sanık ... hakkında;
a)...'i öldürmeye teşebbüsten TCK'nin 82/1-e, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca 13 yıl 4 ay hapis cezası ile ..., ..., ... ve ...'e yönelik öldürmeye teşebbüsten TCK'nin 81, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca (4 kez)10 yıl hapis cezasının usuli kazanılmış hak nedeniyle CMUK'un 326/son maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası,
b)6136 sayılı Yasanın 13/2, TCK'nin 62, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 375 TL adli para cezası,
2-Sanık ... hakkında;
a)...'i öldürmeye teşebbüsten TCK'nin 82/1-e, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca 13 yıl 4 ay hapis cezası ile ..., ..., ... ve ...'e yönelik öldürmeye teşebbüsten 5237 sayılı TCK'nin 81, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca (4 kez)10 yıl hapis cezasının usuli kazanılmış hak nedeniyle CMUK'un 326/son maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası,
b)6136 sayılı Yasanın 13/2, TCK'nin 62, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 375 TL adli para cezası,
3-Sanık ... hakkında;
a)...'i öldürmeye teşebbüsten TCK'nin 82/1-e, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca 13 yıl 4 ay hapis cezası ile ..., ..., ... ve ...'e yönelik öldürmeye teşebbüsten 5237 sayılı TCK'nin 81, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca (4 kez)10 yıl hapis cezasının usuli kazanılmış hak nedeniyle CMUK'un 326/son maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası,
b)6136 sayılı Yasanın 13/2, TCK'nin 62, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 375 TL adli para cezası,
4-Sanık ... hakkında;
...'i öldürmeye teşebbüsten TCK'nin 82/1-e, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca 13 yıl 4 ay hapis cezası ile ..., ..., ... ve ...'e yönelik öldürmeye teşebbüsten TCK'nin 81, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca (4 kez)10 yıl hapis cezasının usuli kazanılmış hak nedeniyle CMUK'un 326/son maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası.
TEMYİZ EDENLER : Sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii


TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık ... müdafinin, yasal süresinden sonra yaptığı ve ceza miktarı itibariyle de yerinde olmayan duruşmalı inceleme talebinin CMUK'un 318. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.
Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ... ile mağdur ... arasında tarlaya dikilen ağaç nedeniyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra diğer sanıkların da olay yerine gelerek mağdur ...'nun evine doğru vahim nitelikteki uzun namlulu silahlarla ateş etmeye başladıkları, mağdur ...'nin sanıklara silahla karşılık vermesiyle yaşanan çatışmanın sona erdiği anlaşılan olayda, mağdurlardaki yaralanmaların niteliği, olay yeri inceleme, keşif ve ekspertiz raporları, mağdurların ve tanıkların ifadeleri nazara alındığında mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Ebedin, Bedrettin, Yaşar ve Bahattin’in mağdurlar ..., Asliye, Miro ve Zeki’ye yönelik öldürmeye teşebbüs ve mağdur ...’e yönelik nitelikli öldürmeye teşebbüs suçları ile sanıklar Bedrettin ve Bahattin’in 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin; sanıkların suçsuzluğuna, eksik araştırmaya yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle;
1- Sanıklar Ebedin, Bedrettin ve Bahattin hakkında mağdurlar ..., Asliye, Miro ve Zeki’ye yönelik öldürmeye teşebbüs ve mağdur ...’e yönelik nitelikli öldürmeye teşebbüs suçları ile sanıklar Bedrettin ve Bahattin hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından kurulan hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,
2- Sanık ... hakkında mağdurlar ..., Asliye, Miro ve Zeki’ye yönelik öldürmeye teşebbüs ve mağdur ...’e yönelik nitelikli öldürmeye teşebbüs suçları ile 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;
a) Sanık ..., köy korucusu olup atılı suçları bu görevinin gereği olarak kendisine zimmetli bulunan silah ile işlemesine rağmen öldürmeye teşebbüs ve nitelikli öldürmeye teşebbüs suçlarından hükümler kurulurken TCK'nin 266. maddesi uygulamasının eksik bırakılması,
b) Sanığın suçta kullandığı iddia edilen ve olay günü jandarma ekiplerine teslim ettiği 2722122 seri numaralı kalaşnikof marka tüfeğin, Jandarma tarafından düzenlenen 30.04.2006 tarihli Aşayiş Olayı Vukuat Raporunda ruhsatlı olduğunun belirtildiği, sanık ...’ın da köy korucusu olması hasebiyle kendisine zimmetlenen tüfekten başka tüfeği olmadığını savunduğu anlaşılmakla, sanığın 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan beraati yerine yazılı biçimde cezalandırılmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 16/06/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.”

  Avukat   -   Makaleler
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için