Bu sitenin tüm hakları Andis Hukuk'a aittir.

Andis Hukuk & Danışmanlık İstanbul Ofisi (0212) 571 19 31
https://g.co/kgs/9FKrPBN
https://andishukuk.com/
Ek Tebliğname
0

Ek Tebliğname

Sanığa yüklenen ......... suçunun 5237 s. TCK'nın ......maddesinde belirlenen cezasının yukarı sınırı itibariyle tabi olduğu 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık kesintili dava zamanaşımı sürelerinin, suçun işlendiği ........tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASI, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davalarının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5237 s. TCK.m. 66/1-e ve 67/4. ve 5271 sayılı CMK’nun 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİ,
TEBLİĞNAME BU ŞEKİLDE OLMASINA RAĞMEN , ( sair yönleri incelenmeyen hükümlerin ) İLGİLİ CEZA DAİRESİNCE EK TEBLİĞNAME İSTENMEDEN , ZAMANAŞIMI DOLMADIĞI İÇİN VERİLEN CEZA İÇİN ONAMA VERİLMİŞTİR. EK TEBLİĞNAME YCB DAN İSTENMESİ GEREKMEZMİYDİ ?

    -   Diğer
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için