0

Fazla mesailerin aylık ücrete dahiliyeti?

Selam hayırlı işler olsun...
4857 İK tabiyim ve İş sözleşmem 2012 tarihli...
"Yıllık 270 saate kadar fazla mesailerimin aylık ücretimin içinde olduğuna dair" iş sözleşmemde yazılı bir hüküm mevcut... fakat iş sözleşmem haricinde İş kanundaki ilgili yönetmeliğe göre her yıl başı alınması gereken fazla mesai muvafakatim benden alınmadı.... bu durumda iş sözleşmesi imza tarihinden itibaren söz konusu sözleşme hükmü sadece 1 yıl süreylemi geçerli kabul edilmelidir...

(Önemli not: iş kanunu, ilgili yönetmelikte madde 9-2. Fıkrası 2017 tarihinde değişti... "Kanunların geriye yürümezliği ilkesi" gereği 2012 imza tarihli iş sözleşmem için 2017 de değişen hüküm mü geçerli olur, 2017 den önce yürürlülükte olan hüküm mü, buna göre yukarıdaki sorumun cevabı nedir...)

----2. Fıkranın değişmeden önceki hali-----
Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

----2.Fıkranın değiştikten sonraki hali-----
Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin
yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır...”

    -   Diğer
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için