0

Geçmişe dönük telefon görüşmesi

Bir kimse hakkımda 1 yıl önce böyle konuştuk diye beyanda bulunsa o tarihlerde arama kayıtlarımız olsa bile hakim mahkemede 1yıl önce telefonda ne konuşmuştunuz diye sorabilir mi?
Hatırlayamamam beni şüpheli duruma düşürür mü?
Bir neticeye varılamaması durumunda ne karar çıkar?

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
0

Hatırlamamanız hayatın olağan akışına uygun olarak kabul edilir. Hakim, geriye dönük kayıtları talep edebilir.

2 yorum

Avukatlara soru sormak için