0

HAGB Özel güvenlik olmama engelmidir

Kurusıkı silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım konuyla ilgili HAGB verildi, özel guvenlik icın güvenlik soruşturması safhasındayım olumsuz yanıt verilirmi, özel güvenlik olma şartlarında 1 yıl üzeri hapis cezası almamak yazıyor

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
0

"26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak"
Şeklinde kanunda düzenlenmiştir bu durum. Bu maddeye dayanarak olumsuz veriyorlar uygulamada, ancak belli de olmaz yüz kızartıcı suç olmadığından olumlu da verebilirler ancak düzenleme yüz kızartıcı ayrımı yapmamış gibi.
Eğer olumsuz verirlerse tebliğden itibaren 60 gün içinde iptal davası açmanız gerekir

Avukatlara soru sormak için