0

İcra emrinde borçlu taraf bir Anonim şirketse, mal beyanı zorunlu mudur?

Borçlu bir Anonim şirkete alacağım için ilamlı icra takibi başlattım, fakat teminat yada mal beyanı yasal sürede olmadı, mal beyanı yapılmadığından bahisle şirket sahibine hapsen tazyik isteyebilir miyim? Teşk...

    -   Diğer
0 0
2 yanıt   -  
0

Sorunun yanıtını buldum, şirket borçluysa mal beyanı zorunluluğu yokmuş...

https://gocuk.com.tr/mal-beyaninda-bulunma-yukumlulugu-ticaret-sirketlerini-kapsamaz/

0

İstisna olarakta şu kararı buldum yargıtayın;

''O halde tacir sayılan limited şirketlerin, temsil ve idareye yetkili müdürlerinin, şirketin ticareti terk etmeleri halinde İcra İflas Yasası'nın 44. maddesindeki yükümlülükleri yerine getiremeyeceklerine ilişkin bir istisna getirilmediğine göre, tıpkı gerçek kişi tacirler gibi aynı yasanın 337/a maddesi uyarınca cezalandırılmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Ticari şirketi temsil ve idareden sorumlu müdür ve yetkililerin bu ticareti terk suçunu işlemeyeceklerinin kabulü halinde, ticareti terk suçunu işleyen gerçek kişi tacirler İcra ve İflas Yasası uyarınca cezalandırılırken, aynı fiili işleyen ve aynı yasa uyarınca bu fiilden sorumlu tutulması gereken ticari şirket müdür ve yetkilileri cezai sorumluluktan muaf tutulacaklardır ki bunun yasal dayanağı bulunmamaktadır.''

Avukatlara soru sormak için