0

Kat karşılığı İnşaat sözleşmesinde yanılma halinde verilen parayı geri almak mümkündür?

Yüklenici Yılmaz Yapı ve İnşaat Anonim Şirketi ile İş Sahibi İsmail Aydın arasında bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, Yüklenici, İş Sahibine ait arsa üzerinde 8 katlı ve 32 daireden oluşan bir inşaat yapacak buna karşılık yüklenici, arsa sahibine 50.000 TL para ile inşaat bittikten sonra 6 daire verecektir. Sözleşmede, Yüklenicinin, inşaata başlaması, arsanın bulunduğu Belediyenin yapı ruhsatı vermesi şartına bağlamıştır. Yılmaz Yapı ve İnşaat Anonim Şirketi sözleşme gereği taahhüt ettiği 50.000 TL’yi Belediye tarafından yapı ruhsatı verilmeden İş Sahibi İsmail Aydın’a öder. Ancak, Belediye, inşaat projesinin imar mevzuatı hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle yapı ruhsatı vermez.

Yüklenici, Yılmaz Yapı ve İnşaat Anonim Şirketi’nin, 50.000 TL’yi yanılarak verdiğini beyan etmesi halinde nasıl cevap vermem gerekir.

    -   Sözleşme
0 0
1 yanıt   -  
0

Yanılmaya ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu 30. maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz. Saikte yanılma, esaslı yanılma sayılmaz. Yanılanın, yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük kurallarına uygun olması hâlinde yanılma esaslı sayılır. Ancak bu durumun karşı tarafça da bilinebilir olması gerekir.

Saikte esaslı yanılma için bir tarafın sözleşme arzusunu teşkil eden bir hususta yanılmış olması,yanılma konusu hususun sözleşme yapılması için olmazsa olmaz olması, bu saikin karşı tarafça da bilinebilir olması, yanılmanın sözleşmenin geçerliliğini etkileyecek nitelikte olması gereklidir.

Yüklenicinin sözleşmeye konu inşaat projesinin imar izni alabileceğini düşünerek sözleşmeyi akdetmesi ve 50.000,00 TL ödeme yapması gelecekteki olgularda yanılmadır. İşviçre Federal Mahkemesi yanılmanın bu türünün tek taraflı olması halinde dahi, diğer taraf bunu biliyorsa, sözleşmenin geçerliliğini etkileyeceğini kabul etmektedir. Dolayısıyla yüklenicinin söz konusu meblağı yanılma hükümleri uyarınca isteyebilmesi gerekir.

Avukatlara soru sormak için