0

İş sözleşme hükmü mahkemede uygulanır mı?

İş sözleşmemde yazılı ücretime "yılda 270 saate kadarki fazla çalışmalarımın (ubgt ve hafta tatili çalışmalarımda içinde) dahil olduğuna dair" bir hüküm vardır....
YHGK ubgt ve hafta tatilinin yıllık 270 saate kadar olan fazla çalışmalarda işçinin ücretinin içinde gösterilemeyeceğine yönelik emsal kararlar vermiştir.
(YHGK 2014/2126 E. , 2017/371 K.)
Bu durumda iş sözleşmemdeki ilgili hükmün ubgt ve hafta tatili yönünden uygulanmayıp sadece bunun dışındaki fazla çalışmalarım için uygulanması sözkonusu olurmu, yoksa hüküm mahkemece komple geçersizmi sayılır...
Yani bir sözleşme hükmünün bir kısmı kanuna ve mevzuata aykırıysa öbür kısmıda öyle mi sayılır???

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
+1

Sözleşmenin bir kısmı hükümsüz sayılıyorsa diğer kısımları geçerliliğine engel olmaz. Ancak sözleşmeyi anlamsız bırakıyor eğer bu şart olmasaydı bu sözleşme yapılmayacaksa tamamı geçersiz kabule edilebilir. Sadece 270 saatlik hükmün geçersiz kılınması sözleşmeyi geçersiz kılmaz.

Avukatlara soru sormak için