0

Ciro silsilesi bozulduğu zaman kambiyo senedi özelliğini yitirir mi?

Ciro silsilesi bozuldugu zaman kambiyo senedi özelliğini yitirir mi bu durumda cirantanın muracaat hakkı ne olur.

    -   Ticaret
0 0
1 yanıt   -  
0

Ciro silsilesinde kopukluk yetkisiz olan bir kişinin senedi ciro etmesiyle oluşur. Bu nedenle ilk cironun senedin lehtarı olan kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Bunu takip eden ciro ise, senedin lehtarı tarafından kendisine ciro edilen kişice yapılması gerekir. Bir emre yazılı senedin(örn. Bono) lehtarı Ahmet olsun. Ahmet, bu senedin arkasına “Hasan Yılmaz’a ciro edilmiştir” yazıp altını imzalayarak Hasan’a devretmiş olsun. Hasan bu senedi arkadaşı Mehmet’e devretmek isteyip, senede herhangi bir ciro işlemi yapmadan Mehmet’e vermiş bulunsun. Mehmet ise, bu senedi ciro işlemi yaparak “Halil Kutlu’ya ciro edilmiştir.” yazıp ismini yazıp altını imzalayarak devretsin. Anlatılan bu olayda Halil senedin yetkili hamili olamayacaktır. Çünkü Hasan senedi devrederken ciro işlemi yapmamış ve senedin Mehmet’e devredildiği senetten anlaşılamazken Mehmet bu senedi Halil’e devretmiştir. Ciro silsilesinde Hasan’a yapılan cirodan sonra kopukluk oluşmuştur. Dolayısıyla Ahmet’in Hasan’a devretmek için yapmış olduğu cirodan sonraki cirolar geçersiz olacaktır.

Avukatlara soru sormak için