+1

Karşı vekalet ücreti ödenmezse

Ağır ceza mahkemesi katılan karafin avukat ücretini ödememe karar verdi ancak miktar benim için servet değerinde ve ödemem mümkün değil. Bu durumda nasıl bir yaptirim beni bekliyor?

    -   Diğer
1 0
8 yanıt   -  
+2

karşı taraf icra takibi başlatır. İcra takibi kesinleştikten sonra üstüne kayıtlı araba, motor, tarla, ev var mı ona bakarlar. Eğer yoksa eve hacze gelirler. Oradan da bir şey çıkmazsa sen sigortalı olarak işçi olana kadar borç bekler. İşe girdikten sonra 1/4 oranında maaşından kesinti yapıp borcunu kapatırlar.

2 yorum
+2

Mahkeme kararına göre avukatlık ücreti kimin üzerine bırakılmışsa avukatlık vekalet ücretini o kişi yada kişiler ödemek zorundadır. Borç artık bir ilama dayılıdır. Alacaklı olan avukat borcu ödemeyenler hakkında ilamlı icra takibi başlatır. Takibin kesinleşmesi ile birlikte senin bir işe girip girmemeni beklemeksizin aynı anda istediği haczi uygular. Yani aynı anda evine araba arsan maaşına banka hesaplarına, kısaca borçlu adına kayıtlı ne mal varsa ister hepsine isterse ayrı ayrı haciz uygular buna engel hiç bir durum yok. Ev haczi dahil hepsini uygular. Yasal bir engel yoktur.

1 yorum
+1

Bu arada bilmenizi isterim ki bu bilgileri öğrenme arzumun nedeni, karşı tarafın avukatına devletin hak olarak gördüğü miktarı odemekten kurtulmak amacıyla değil,gerçekten ödeme imkanimin olmamasidir.

+1

Alacaklı olan taraf borcunu tahsil edebilmek adına her türlü işlemi uygulamaya çalışacak bu konuyu iyice benimsemelisiniz. Ama 1 ay içinde ama 5 ama 10 yıl içinde alacağını bir şekilde tahsile çalışacak. Sizin tespit edilmiş yada edilecek olan yasal adreslerinize her türlü haciz işlemini uygulayabilir. Kimin evinde yada yanında yaşadığınıza bakılmaz. Ancak adreste uygulanacak bir haciz sırasında, sizde adreste olursanız eğer. Haczedilen malların size ait olmadığını belirtip, malların kimi adına satın alındığını da gösterir faturaları haciz memuruna ve eğer gelmişse alacaklının temsilcisine haciz sırasında ibraz edin ve bu durumun mutlak surette haciz zaptına kayıtlanmasını isteyin. Bunu yapmak zorundalar. Tüm bu uyarılara rağmen malları haczedebilirler. Size diyebilirler ki biz haczi yapıyoruz, sizde sonra gidin adliyeye istihkak iddiasında bulunup dava açın diyebilirler. Ama siz ne olursa olsun bu şekilde olan durumu haciz zaptına yazdırın ve eğer başkasına ait malları haczederlerse ve size bu malları yeddiemin olarak teslim etmek isterlerse, başkasına ait malların yeddiemin olarak üzerime bırakılmasını kabul etmiyorum diye zapta yazdırın. Bu konuda da dik durun ve diretin. Ardından hem alacaklıya hem de memura işlem yönünden de dava açma hakkınız doğsun.

1 yorum
+1

Yeddieminlik maalesef bir takım sorumlulukları da beraberinde getirir. Daha önce izah ettiğim şekilde faturası başkasının adına olan malları hazcedip size yeddiemin olarak bırakmak isterlerse mutlaka bu durumu zapta geçirin. Haciz zaptına imza atmamanız durumu değiştirmeyecek. Çünkü eğer siz adreste iseniz bu defa haczi yapan memur haciz zaptına " 103 yerine kaim olmak üzere haciz zaptı sureti bırakıldı" diye bir ibare yazarak bu haciz zaptını size teslim edebilir. Ama bu durumu ancak konusunda uzman bir hukukçu bilebilir. Genel anlamda bir çok hukukçu, adli memur ve personel basma kalıp oldukları için bazı incelikleri bilmezler kaçırırlar. Ama siz dikkat edin.

+2

Sabıkalı olmanız insanlara tanınan yasal haklardan faydalanmayacağınız anlamı taşımaz. Sonuç itibari ile siz bir anlık öfke ve gaflet ile pişmanlık duyduğunuz bir olay hakkında mağduriyet yaşıyorsunuz. Yaşadığımız dünya içerisinde sıfatımız ünvanımız veya mesleğimiz ne olursa olsun hepimiz aynı duruma düşebiliriz. Ama bu demek değil ki bizlere tanınan yasal haklarımızı kullanamayız. Maalesef bizim toplumumuz peşin hükümlü. Merak etmeyin sabıka kaydınızın olması yasalar ve kanunlar karşısında sizi korumasız bırakmaz. Ama her şeyi usül ve kanunlara uygun yapmak şartı gerekir. Eve hacze gelen olursa. Adresteki malların size ait olmadığı belirterek faturalarını gösterin ve bu durumu haciz zaptına yazdırın. Bu uyarı ve belgelere rağmen size ait olmayan malları haczedeler ve bu malları size yeddiemin olarak teslime kalkarlarsa size ait olmayan ve faturası ibraz edilen malların yeddieminlik görevini kabul etmediğinizi mutlaka haciz zaptına yazdırın.

1 yorum
+1

Rica ederim.

+1

Yazılarımızda belirttiğimiz şekilde bir haciz işlemi ile karşılaşırsanız eğer. Ve tüm buna rağmen başkasına ait malları haczederlerse 3. kişi yani malların kendisine ait olduğunu faturaları ile ispatlayan kişi haciz tarihinden itibaren 7 gün içerisinde gidip istihkak davası açmalı.

Avukatlara soru sormak için