0

Miras hukukuna ilişkin şu sorularıma cevap verebilirmisiniz?

Kuzenim, olan adını vermek istemiyorum (M), 1 ocak 2017 tarihinde öldü. Mirasçı olarak da eşi (E), oğlu (B) ile iki kızı (C) ve (D) yi bırakmıştır. M nin terekesinde 400. 000 TL değerinde taşınmaz, 150.000 TL nakit para ve 250.000 TL değerinde hisse senedi bulunduğu,buna karşılık M nin 100.000 TL değerinde borcu olduğu anlaşılmıştır.

M nin kasasında bulunan vasiyetnamesinden annesi A 'ya 400.000 TL lik taşınmazını, kardeşi K ya da 100.000 TL verilmesini vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

M nin 1 şubat 2012 tarihinde oğluna ticaret yapması için 150.000 TL sermaye verdiği, yine aynı yıl bir arkadaşının nişanlanan kızına 10.000 TL lik kolyeyi hediye ettiği, 2013 yılında tanıştığı arkadaşı L ye dönme hakkını saklı tutarak 200.000 TL bağışladığı ve gene L ye ölümünden bir ay önce 350.000 TL değerindeki arsasını bağışladığı fakat 200.000 TL ye satmış gibi gösterdiği anlaşılmıştır

Mirasçıların saklı payları ve miras bırakanın tasarruf oranı nedir?

Miras bırakan tasarruf oranını aşmış sa hangi tasarrufları ne oranda tenkis yapılacaktır

M nin ölümğ ile tenkis davasının devamı arasında geçen sürede a ya vasiyet edilen taşınmazın değerinde 300.000 TL artış olursa verilecek cevapta bir değişiklik olur mu

    -   Aile
0 0
1 yanıt   -  
0

M'nin 1.zümre mirasçılar M'nin altsoyu ve eşidir. Dolaysıyla, E, B, C,D kişileri M'nin mirasçılarıdır. M sağlığında veya ölüme bağlı tasarruflarda bulunurken bunların saklı payları üzerinde tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Dolaysıyla burada M'nin ölümünden sonra M'nin terekesine bakmamız gerekir.
M öldükten sonra 400.000 TL değerinde bir taşınmaz, 150.000 TL nakit para
ve 250.000 TL değerinde hisse senedi, dönme hakkını saklı tuttuğu 200 bin TL'lik bağış ve 100.000 TL tutarında burcu bulunmaktadır.
M'nin sağlığında tasarruf ettiği tutar 460 bin TL dir.( Aslında bağış olduğu fakat satış olarak gösterilen arsanın gerçek fiyatı 350.000 TL dir) Ancak 150 bini saklı paylı mirasçısı olan oğluna sermaye olarak vermiştir. Dolaysıyla bu da tenkise tabi durumdur. M'nin terekesi 1 milyon TL dir. 100 bin borcu vardır. Geriye 900 bin kalmaktadır. M ölüme bağlı tasarruf işlemi ile 400+100= 500 bin liralık bir işlem daha yapmıştır. M'nin terekesinde mirasçılara kalan miktar 400 bin TL'dir. M sağlararası ve ölüme bağlı tasarruf işlemleri yapmamış olsaydı M'nin terekesi 1.410.000 TL'dir. Bu terekenin içerisinde M'nin mirasçılarının saklı pay miktarı yaklaşık 700 bin TL'dir. Halbuki M'nin terekesinden mirasçılara kalan 400 bin TL'dir. Burada M'nin yapmış olduğu tasarruflardan dolayı mirasçıların 300 bin TL tenkis talebinde bulunma hakları vardır.
M'nin 10 bin TL'lik düğün hediyesi ölümünden bir yıl önceden yapılmış olduğundan dolayı mirasçıların burada saklı pay hakları bulunmamaktadır.
M'nin mirasçısı olan oğluna vermiş olduğu 150. bin TL üzerinde diğer mirasçıların saklı pay hakları vardır. Diğer mirasçılar tenkis talebinde bulunabilirler.
M annesi olan A'ya şu taşınmazımı veriyorum demiş olsaydı muayyen mal vasiyeti olurdu ve o taşınmazın değerindeki artıştan olayı saklı pay sahipleri bir hak iddiasında bulunmazlardı. Ancak burada yine muayyen bir mal tayini vardır. O da annesine verilmek istenilen arsa olmayıp 400 bin TL dir. Dolaysıyla M'nin ölümüyle tenkis davasının açıldığı tarih arasında taşınmazın değerinde 300 bin TL'lik artış mirasçıların yukarıda dile getirmiş olduğumuz saklı pay haklarında ki yaklaşık 300 bin TL'lik açığı kapatmış olacaktır ki bu durumda mirasçıların artık tenkis davası açma hakları ortadan kalkar.

Avukatlara soru sormak için