0

Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları Nasıl Yapılır?

Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 14;

(1) 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız
kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi
ile İlgili Protokol kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan
yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Bu başvuru, uluslararası başvuru
tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası
başvurunun bulunması hâlinde uluslararası tescil numarası küçük olan başvuru
önce yapılmış sayılır.
(2) Uluslararası başvuru, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden sonraki tarihte
yapılmış olan ancak kendisinden daha önceki tarihte Kuruma sunulmuş marka
başvurusu veya tescilli marka nedeniyle reddedilemez. Sonraki tarihli marka
başvurusu, önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate alınarak
16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeniden değerlendirilir.
(3) Madrid Protokolü kapsamında Kurum tarafından yapılan işlemler için alınan
ücretler tebliğle belirlenir

  Avukat   -   Avukat Forum
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için