0

Mirasçıların Belli Olmaması İzale-i Şuyu Davasına Engel Midir?

Mirasçıların belli olmaması halinde İzale-i Şuyu davası açılabilir mi?

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
0

Ortaklığın giderilmesi için tüm paydaşların davalı olarak gösterilmesi gerekir. Mirasçıların belli olmaması halinde mahkeme bu eksikliğin giderilmesi için davacı tarafa süre verecektir. Öncelikle veraset ilamı ile mirasçıların belirlenmesi ardından ortaklığın giderilmesi davası açılması daha uygun bir yol olur.

Avukatlara soru sormak için