0

Müşteki olduğum dava şehir dışında olduğumdan dolayı duruşmaya gitmek zorunda mıyım?

Merhaba, UYAP üzerinden e-imzalı olarak şikayetten feragat dilekçesi gönderdim. Ancak duruşma çağrı kağıdı geldi. Mahkeme farklı şehirde gitmem gerekir mi?
Teşekkür ederim.

    -   Ceza
0 0
3 yanıt   -  
0

Mahkeme çağrı kağıdında gitmediğiniz takdirde zorla götürüleceğiniz yazmıyorsa gitmeniz gerekmez. Mahkemeye dilekçe vererek mümkünse ifadenizin bulunduğunuz şehirde alınmasını talep edebilirsiniz.

0

Çok teşekkür ederim. Aşağıdaki gibi yazıyor. Uyap üzerinden gönderebilir miyim? Evrak türü ve hazır dilekçe varsa gönderebilir misiniz size zahmet?

CMK'nun 233 maddesi uyarınca davetiye tebliğine rağmen mazeretiniz
olmaksızın duruşmaya gelmemeniz halinde tanık sıfatıyla zorla getirileceğiniz,
gelmemenizin sebep olduğu giderlerin tahsiline karar verileceği hususları ihtar
olunur.

0

Covid-19 mazeret olabilir mi?

Avukatlara soru sormak için