0

Müşterek hisselerin paylaşımı

merhaba benım kardeşlerimle müsterek olan arsam var. buraya ev yapmak istiyorum bi kaç kişinin hissesini aldım fakat 1 kişi vermek istemiyor arsanın çogunlugu bende mahkeme yoluyla bir çözüme gidilebiliyor mu acaba ?

    -   Diğer
0 0
3 yanıt   -  
0

İzale- i şuyu davası açarak aranızdaki sorunu mahkeme yoluyla rahatlıkla çözme imkanınız var.

0

biraz daha detaylı anlama şansınız varmı ? nasıl oluyo bu süreç ?

+1

Taşınmazın olduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine dilekçe vereceksiniz. Dilekçede taşınmaz bilgilerine yer vererek ortaklığın giderilmesini isteyeceksiniz. Aynen taksim mümkünse aynen taksim edilebilir.Paydaşlığın giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

Aynen taksim mümkün değilse taşınmazın satışı yoluyla ortaklık giderilir. . Taşınmaz malın satışı, mahkeme vasıtasıyla değil satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle yapılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılmalıdır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması hususunda oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılır.

Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği yüzdelik ( %… ) oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.

Dava sırasında herkes kendi payına düşen harç ve masrafı öder.

Avukatlara soru sormak için