0

Sgk hukuku emekli çalışanlar?

Bir şirkette 10 yıl çalışması bulunan bir işçi, kıdem tazminatını sıfırlamadan emekli aylığı bağlattıktan sonra 3 yıl daha aynı işyerinde çalışmaya devam ederse, kendi isteğiyle ayrıldığında 13 yıllık dönemin tamamının kıdem tazminatını alır.

Bu yazı doğrumudur?

    -   Diğer
0 0
2 yanıt   -  
0

Evet alabilir detaylı hukuki bilgi için mail atın s.burak.dargin@gmail.com

0

Sizi destekleyen bir yargıtay kararı tavsiye ederseniz sevinirim, çünkü aşağıdaki yargıtay kararı biraz çelişkili...

Bu konuda Yargıtay. 9. HD, 24.12.2004 Tarih 2005/9479 E ve 2005/37140 K. sayılı ilamında; “...Emeklilik tarihinden sonra hizmet akdi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçiye, son ücreti üzerinden tüm hizmet süresi esas alınarak kıdem tazminatı alacağı ……ödenmelidir. Davacının emekli olduğu 31.08.1996 tarihinde kendisine kıdem tazminatı ödenmediği ve emeklilikten sonra da davacının çalışmasını sürdürerek 31.08.1997 tarihinde hizmet akdinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiği anlaşıldığından 1475 sayılı Yasa’nın 14/II. maddesi gereğince kıdem tazminatına esas süre belirlenirken tüm çalışma süresi nazara alınmalı ve son ücret üzerinden kıdem tazminatı alacağı hesaplanmalı ve talepte göz önünde bulundurularak hüküm kurulmalıdır…” şeklinde karar vermektedir. Ancak, bu durumda da iş sözleşmenizin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde haklı nedenle feshetmeniz gerekmektedir. İstifa etmeniz durumunda ise sadece emekli olduğunuz tarihe kadar olan kıdeminizi alırsınız diye yorum yapılıyor bu karara...

Avukatlara soru sormak için