0

Cari hesap sözleşmesinin erken feshedilmesi sonucu açılan alacak davası mutlak ticari dava mıdır nispi ticari dava mıdır?

cari hesap sözleşmesinin erken feshedilmesi sonucu açılan alacak davası mutlak ticari dava mıdır nispi ticari dava mıdır

    -   Ticaret
0 0
2 yanıt   -  
0

Cari hesap sözleşmesi TTK da sayılan işlerden olup mutlak ticari davaya konu edilebilir.

2 yorum
0

6102 Sayılı Kanun'un 89-101 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

1 yorum

Avukatlara soru sormak için