Ayşe ile bağlantı kurmak için hemen kaydol

Kapalı alanda sigara içmek

Soruma bakar mısınız acilll

Aslı tanıklıktan çekilebilir mi?

Acilen cevaplayabilir misiniz?

Sorgu hukuka uygun mu? Disiplin hapsi uygulanabilir mi

Şikayete tabi suç

Acil bakar mısınız lütfen!!

Trafik kazası bakar mısınız acill!!

Acil cevaplar mısınız lütfen

Açıklar mısınız lütfen?

Cevaplar mısınız lütfen acil

Danıştay üyeliği

Dava doğru yerde mi açılmış

Sizce bu karar doğru mudur

Söz konusu olaydaki davanın türü nedir? Ne zaman açılmalıdır?

Lütfen sorumu cevaplar mısınız

Soruma bakar mısınız lütfen acil

Sizce bu şekilde dava açılması doğru mudur

Acil bakar mısınız soruma çok acillll

Sanal para üretimi hangi suç kapsamındadır?

Adi dilekçe nedir?

Suç oluşur mu?

Resmi belgede sahtecilik

Sanal para üretimi

İkna suretiyle irtikap mı

Nüfuz ticareti mi olur

Müteselsil olarak kira sözleşmesi

Kiracının karşı dava açma hakkı var mıdır?

İspat hakkı kimdedir?

Borcun ödenmediği iddiasıyla açılan dava

A tanık olabilir mi?

Gerekçeli bi şekilde açıklar mısınız lütfen

İş hukukuna hakim olan ilkeleri açıklar mısınız?

Vergide Adalet ilkesini açıklar mısınız?

Ticari işletmenin devri hakkında bilgi verir misiniz?

Suç ve cezaların kanuniliği ilkesini açıklar mısınız?

İcra iflas hukukuna göre talik sebepleri nelerdir?

İddianame kabul edildikten sonra da soruşturma yapılabilir mi?

İİK ya göre iflasa tabi olan kişiler kimlerdir?

Boşanma dava dilekçesi nereye verilir?

İdari yargılama usulünün temel ilkeleri nelerdir?

İdari yargılama nedir?

İdari karar türleri nelerdir?

Stajyer sürücü

Klasik idari sözleşmeler

Devlet ihale usulü

İdarenin kusurlu veya kusursuz sorumluluğu var mıdır?

İşlem yetki sakatlıkları

Sözleşmenin feshi veya geri dönülmesi borçlar hukukunun hangi kurumuyla alakalıdır.

Bir kişi cumhurbaşkanı seçiliyor ve sevincini silah kullanarak kutluyor.

Ben Ahmet'e arsamın belli bir kısmına çocuk parkı yapması şartıyla inşaat yapmasına izin verdim.

Mesela ben tonu 5000 tl den olan 100 ton demir aldım. demir aldım.

Bana elbiseyi zamanında dikemezsem geciktiğim her gün için 2000 tl ödeyeceğim konusunda bir yükümlülük koyarsa bu durumda aramızda bir sözleşme kurulmuş olur mu?

Yargısal içtihatlar, kararı veren mahkeme dışındaki mahkemeler için ve davanın tarafı olmayan diğer idareler için bağlayıcı olur mu?

Neden benim soruma da cevap yazılmıyor. Benden sonra soru soranlara bile yardımcı olundu.

Belediye kanunu m.9/2 hükmü yönetsel yetkilerden hangisine ait?