Avukatlara soru sormak için Ücretsiz Kaydol
0 Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında da uygulanır
16 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Olağanüstü Hâl Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi
23 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un İptali Kararı
26 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin İptal Kararı
26 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Adalet Bakanlığının Devlet Teşkilatı Hakkında ki Çalışması
26 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Maddeleri
28 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle kamu görevinden çıkarılan davacıların, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilmeleri
28 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Bir kamu kurumunda çalışılmaya başlandığı gerekçesiyle yaşlılık aylığının kesilmesine ve o ana kadar ödenen aylıkların iadesine yönelik işlemlerinin iptalleri
28 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 İptali İstenilen Madde Medeni Kanun 300, Hak Düşürücü Süreler
28 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu Hakkında
28 gün    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun da Yapılan Değişiklik
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 6/8/1997 Tarihli Ve 4301 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da Yapılan Değişiklik
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun da Yapılan Değişiklik
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 24/2/1983 Tarih Ve 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunun da Yapılan Değişiklik
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun da Yapılan Değişiklik
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununda Yapılan Değişiklikler
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanun da Yapılan Değişiklikleru
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 13/12/2004 Tarihli Ve 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun da Yapılan Değişiklikler
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş
0 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklik
1 ay    -   Avukat Forum
0 yorum  paylaş