Avukatlara soru sormak için Ücretsiz Kaydol
+1 Ticari senetler, Ücret ve Giderler, TTK. Madde 91-93:
11 ay    -   Makaleler
0 Cari Hesap, Tanım ve Şekil, TTK. Madde 89-90:
3 yıl    -   Makaleler
0 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Yetkisi, TTK. Madde 88:
3 yıl    -   Makaleler
0 Ticarete Yeni Başlayanlar İçin Uygulama, TTK. Madde 87:
3 yıl    -   Makaleler
0 Görüntü ve Veri Taşıyıcılara Aktarılmış Belgelerin İbrazı, TTK. Madde 86:
3 yıl    -   Makaleler
0 Defterlerin Tümüyle İncelenmesi, TTK. Madde 85:
3 yıl    -   Makaleler
0 Uyuşmazlıklarda Suret Alınması, TTK. Madde 84:
3 yıl    -   Makaleler
0 Hukuki Uyuşmazlıklarda İbraz, TTK. Madde 83:
3 yıl    -   Makaleler
0 Saklama ve İbraz, TTK. Madde 82:
3 yıl    -   Makaleler
0 Genel Değerleme İlkeleri, TTK. Madde 78-81:
3 yıl    -   Makaleler
0 Kalemlere İlişkin İlkeler, TTK. Madde 72-77:
3 yıl    -   Makaleler
0 Açılış Bilançosu, Yılsonu Finansal Tabloları, TTK. Madde 68-71:
3 yıl    -   Makaleler
0 Envanteri Kolaylaştırıcı Yöntemler, TTK. Madde 67:
3 yıl    -   Makaleler
0 Envanter, TTK. Madde 66:
3 yıl    -   Makaleler
0 Defterlerin Tutulması, TTK. Madde 65:
3 yıl    -   Makaleler
0 Defter Tutma Yükümlülüğü, TTK. Madde 64:
3 yıl    -   Makaleler
0 Cezayı Gerektiren Fiiller, TTK. Madde 62-63:
3 yıl    -   Makaleler
0 İhtiyati Tedbirler, TTK. Madde 61:
3 yıl    -   Makaleler
0 Haksız Rekabet Davalarında Zamanaşımı MADDE 60:
3 yıl    -   Makaleler
0 Haksız Rekabet Kararının İlanı, TTK. Madde 59:
3 yıl    -   Makaleler