0

Haksız rekabet

Ayni ürünü satan iki formayız. Bizden yemek sepeti üzerinden kendi sattığı ürünün aynısından sipariş verdi. Kasıtlı olarak kamuya acik platformda kötü puanlama yaptı. Araştırınca kişinin daha öncede başka işletmelereyse aynı şeyi yaptığı anlaşıldı. Kanuni hakkım var mıdır?

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
0

Öncelikle marka korumasından yararlanıyorsanız diğer bir ifadeyle markanız tescilliyse, Sınai mülkiyet kanunu ilgili maddelerince tazminat davaları ve saldırının önlenmesi durdurulması sağlanabilir.
İkinci olarak eğer tescilli markanız yoksa TTK haksız rekabet hükümlerinden faydalanabilirsiniz. Ticaret Kanunu 54. Md “(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.” 55. Md “a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; 1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,”
Gibi maddelerdeki diğer şartların da gerçekleşmesi halinde yine benzer davaları açabilirsiniz
Ayrıca "İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN" hükümlerini inceleyin, yer sağlayıcı olarak Yemek sepetinin ilgili yorumları kaldırttırabilirsiniz vb.

Ancak en önemli husus bunların ispat edilmesidir, Kötü yorumu yapanın bizzat rakip tarafından yapıldığı vb hususlar ispatlanmalıdır.

Avukatlara soru sormak için