0

İdarenin e-posta yoluyla verdiği cevap geçerli midir?

Pandemi döneminde uzaktan görev yapan idari kurumun resmi e-posta yoluyla verdiği red cevabı idare mahkemesine dava açmak için yeterli mi? Yani davayı bu cevaba dayanarak açabilir miyim?

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
0

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 10.06.2020 tarihli kararı ile, kısa mesajlar ve e-mail yazışmaları ile elektronik platformlar üzerinden yapılan yazışmalar eskiden delil olarak kabul edilmezken, artık bunlar Yargıtay tarafından ilerleyen teknolojiye bağlı olarak şekillenen yeni yaşam koşulları doğrultusunda delil olarak kabul edilmiştir.
Kısaca, alacak ve borç durumlarının kanıtlanmasında artık mail ve elektronik ortamdaki diğer yazışmalar da Yargıtay tarafından delil olarak kabul edilmektedir. Taraflar arasındaki ilişkinin ve sözleşmenin varlığına işaret eden elektronik ortamlardaki her türlü yazışma ve mesajların olası bir yargılamada delil olabileceği düşünülmüş, bu tür yazışmalara dikkat edilmesi ve delil olarak bu tür yazışmalara dayanabilmek amacıyla, bunların muhafaza altına alınması oldukça büyük önem taşımaktadır.

1 yorum

Avukatlara soru sormak için