0

Murisimizin hastanede yatarken ve ayrıca akli melekeleri yerinde değilken verdiği vekaletname

Murisimiz 15.07.2018 tarihinde vefat etti.vefatindan yaklaşık bir buçuk ay önce 04.06.2018 tarihinde kardeşinin oğluna arsasını kat karşılığı vermesi için vekaletname vermiş.Bu vekaletnameden varisleri olarak bizim haberimiz yok.Muhtemelen kardeşinin refakatçi olarak yaninda kaldığı gün verilmiş.Ve aynı gün vekaleri alan kişi müteahhitle kat karşılığı sözleşme yapmış.Ve sözleşme tarihinden 20 ay sonra müteahhit bize ulaşıyor yapılmış olan bu sözleşmeyi bize bildiriyor ve imza atmamamiz durumunda tazminat alacağını söylüyor.Fakat müteahhit bu inşaat ile ilgili belediyeye hiç bir başvuru yapmamış ve sözleşmede geçen 6 ay icinde de inşaata zaten başlamadı.Biz de noterden ihtar çektik ve sözleşmenin feshedildiğini tarafımızdan bir hükmü bulunmadığını bildirdik.
1.Müteahhit böyle bir tazminat alabilir mi
2.Murisimizin vekaletin verildiği tarihte akli melekelerinin yerinde olmadığına dair saglık raporunu hastaneden direk alabilir miyiz.Ve bu rapor vekaleti alan kişiye ceza verilmesi konusunda bize yardımcı olur mu.

    -   Diğer
0 0
4 yanıt   -  
+1

Vefat eden miras bırakan kişinin rahatsızlığı sağlıklı karar vermesini engelleyecek derecedeyse, hastanede kaldığı süre boyunca sağlıklı karar verebilecek durumda değilse yapılan işlemin iptal edilmesi mümkündür. Müteahhit ile yapılan sözleşmeye ulaşmanız ve bu sözleşme gereğince herhangi bir yaptırım öngörülüp öngörülmediğine ve müteahhidin edimlerini zamanında ve olması gerektiği gibi yerine getirip getirmemesine göre sorunuza cevap vermek doğru olur. Bahsettiğiniz gibi bir rapor olsa bile ayrıca muris muvazasına dayanarak yapılan işlemin iptalini sağlamak için dava açmanız gerekecektir. Uğranılan zararı da bu kişiden isteyebilirsiniz. Ancak vekalet alması başlı başına suç oluşturmayacaktır.

0

Sözleşme

Murisimizin hastanede yatarken ve ayrıca akli melekeleri yerinde değilken verdiği vekaletname
0

2. Sayfa

Murisimizin hastanede yatarken ve ayrıca akli melekeleri yerinde değilken verdiği vekaletname
0

3.sayfa

Murisimizin hastanede yatarken ve ayrıca akli melekeleri yerinde değilken verdiği vekaletname

Avukatlara soru sormak için