0

Tapulu taşınmazın üzerinden geçen yüksel gerilim hattından dolayı kira bedelini kimden talep edebiliriz?

Tapulu tarım arazimizin içinden 1881 yılından itibaren yüksek gerilim hattı geçmektedir. Bunun için dağıtıcı firmadan yer kira bedeli almak için nereye nasıl başvuru yapmamız gerekiyor?

    -   İdare
0 0
1 yanıt   -  
0

Asliye hukuk mahkemesine başvurarak kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı ecrimisil talebinde bulunabilirsiniz.

Avukatlara soru sormak için