0

İş sözleşmesinin temeli nedir?

Ücret mi, hizmet mi, iş mi
İş sözleşmesinin temelini hangi unsurlar oluşturur, işlem temeli hangi hallerde çöker iş sözleşmelerinde?

    -   İş
0 0
1 yanıt   -  
0

İş sözleşmesinde işçinin borcu işverene bağlı olarak bir işi yapmak, işverenin borcu ücret ödemektir. Bu iki kavram sözleşmenin temelini oluşturur. İşverenin olağanüstü sebeplerle ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi veya işçinin hizmet verememesi hallerinde işlem temeli çöker.

Avukatlara soru sormak için