Bu sitenin tüm hakları Andis Hukuk'a aittir.

Andis Hukuk & Danışmanlık İstanbul Ofisi (0212) 571 19 31
https://g.co/kgs/9FKrPBN
https://andishukuk.com/
pervane323 - Avukatlara Sor
pervane323 ile bağlantı kurmak için hemen kaydol

Sonradan tanık gösterilebilir mi?

Talimat duruşmasına davacı asil olarak tek başıma avukatsız katılabilir miyim?

Talimatlı duruşmada bildirilmeyen tanık dinlenir mi??

Talimatlı duruşmada başka tanık dinlenir mi?

Tanık dinlenmesi için açılan Talimat dosyasına tebliğ mazbatasının eklenmesi zorunlu değil midir?

Talimatlı Duruşmada Bildirilmeyen Tanıkta dinlenebilir mi?

1 günlük Hizmet Tespit davası nedir?

AYM manevi tazminata hükmederse tahsilat nasıl yapılır?

Dava dilekçesi 16 gündür postaya verilmedi, neden?

İşverenler sigortasız çalıştırdığı işçilerin sigorta pirimlerini davada ispatlanırsa ödemek zorunda mıdır?

Eyt çıkarsa toplu emekli maaşı alır mıyım?

Kamulaştırmasız el atma davalarında harçlar maktu mu oldu?

Hisseli arsanın sadece imara açık olan kısmı satılabilir mi?

"ortaklığın giderilmesi" ve "kamulaştırmasız el atma" davası birlikte açılabilir mi?

Hisseli arsanın tamamının satışı dava edilebilir mi?

2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU YENİ EKLENEN MADDELER NELERDİR?

2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU MAKTU HARÇ?

Kamulaştırmasız el atma davasında taşınmaz bedeline ilişkin tazminat döviz olarak talep edilebilir mi?

Bir davada 2 müvekkil varsa vekalet ücreti nasıl hesaplanır?

Kamulaştırmasız el atma davası açan vatandaş harç ödemeyecek mi?

Geç ödenen tazminat alacakları için munzam zarar davası açılabilir mi?

Mumzam zarara faiz işler mi ?

Munzam (aşkın) zarar tazminatı nedir?

Kamulaştırmasız hukuki el atma davası bittikten ve davalı taraftan ödeme alındıktan hemen sonra, ek bir dava ile munzam zararımı talep edebiri miyim?

İmari proje iptal davası açılabilir mi?

İcra takibinde enflasyona göre talep yapılabilir mi?

Hukuki el atma harç ve vekalet ücreti nedir?

Kamulaştırmasız hukuki el atma durumunda plan iptal davası işe yarar mı?

18 yaşından önce işlenen suçlar devlet memuru olmaya engel midir?

Kamulaştırmasız el atma davası güncel AYM kararları sonrasında nerde açılacak?

Kamulaştırmasız el atmada idare hakkında savcılığa şikayette bulunabilir mi?

İstanbul belediyesi ilamlı icra takibi açarsak parayı ödüyor mu?

Kamulaştırmasız hukuki el atma ecrimisil nedir?

Kamulaştırmasız hukuki el atmada hangi yargı çözüm yeridir?

Kamulaştırmasız el atılan kısım davayla imara açılabilir mi?

Müdehalenin önlenmesi davası, idarenin bir taşınmaza hukuki el atmasından kaynaklı açılabilir mi?

Kamulaştırmasız el atma davası sonunda mülkiyet arsa paydaşında kalabilir mi gene?

Kamulaştırmasız hukuki el atma, müşterek malik (hisseli arsa)sorunu?

Kamulaştırmasız el atmanın meni davası açılabilir mi ?

Arsa yol projesi?

Alacak davası (icra takibi dahil) avukatlık ücreti nedir?

İşçi her ay maaş bordrosu imzaladıysa bordroda yazanın harici fazla mesai alır mı?

İşe iade davasını kaybeden işçi ne kadar masraf öder?

İşe iade davasında haksız ama geçerli fesih ne anlama gelir?

İşe iade davalarında, işyerinde çıkan tartışma sebebiyle fesih yapıldıysa davada hangi sonuçlar alınabilir?

İşe geç gelme gerekçesinde yalan beyanda bulunan ve sözleşmesi bu nedenle feshedilen işçi dava açarsa işe iade olur mu?

İşe iade davalarında feshin gerekçesi hafifse ne karar verilir?

Kıdem tazminatı almamış emekli çalışan, sonradan istifa ederse kıdem tazminatını faiziylemi alır?

İşverenin haklı fesih yetkisi kanundaki maddelerle sınırlı mıdır?

Resmi tatilde 1 saat çalışırsam ne kadar ücret alırım?

İşveren tarafından fesih hangi durumda geçerlidir?

Emeklilik Sonrası Kesintisiz Çalışan bir kişi işten çıkarılırsa tazminatları nasıl hesaplanır?

Kıdem almamış emekli çalışan istifa ederse ne olur?

18 yaşından evvel işlenen suçlar kamu görevine (memurluk vs.) engel olur mu?

İşe başlatmama tazminatı hangi ücretten hesaplanır?

İcra emri kesinleştikten sonra mehil vesikası alınırsa haciz durur mu?

İcra emrinde borçlu taraf bir Anonim şirketse, mal beyanı zorunlu mudur?

İcra takibi tarafı bir şirketse şayet haciz kime yapılır?

KVKK AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA BEYANI NEDİR

KVKK AYDINLATMA METNİ AÇIK RIZA BEYANI NEDİR?

Birikmiş kıdem tazminatı faizi hangi orana göre hesaplanır?

İş sözleşmelerindeki 270 saat kuralı yasak çalışma şekillerini kapsar mı?

Yasak çalışmalar "270 saat kuralına" dahil edilebilir mi?

Fazla mesai, 270 saat kuralı, Anayasa Mahkemesi Mülkiyet Hak ihlali kararı?

İş hukuku Aşağıdaki içtihat bugün de geçerli mi?

İş Hukuku 270 saat kuralı hakkında 2 farklı yargıtay görüşü?

İstinafta yerel mahkeme kararı değişirse icra takibi ne olur?

Alacak davasında "bozmadan sonra veya istinafta" talep arttırımı yapılabilir mi ?

9. Hukuk Çelişkili 2 Karar Nedeni Nedir Teşk?

Basın İş Kanunu Emsal Karar

Yargıtay 9. Hukuk yeni ilke kararları özet

İş davaları emsal kararlar (9. Hukuk) ?

Yönetmelikler Geriye Yürür mü?

Dava sonu alacaktan %15 mahsup, akdi vekalet ücreti yerine geçer mi?

Akdi vekalet ücreti zorunlu mudur?

Hukuki temsilci herkes olabilir mi?

İşveren imzası olmayan yazılı sözleşme hükümleri geçerli midir?

İş sözleşmesinde yasak çalışmalarında ücrete dahil edilmesi söz konusu mu?

İş mahkemesi istinafa giderse ne olur?

Alacak davası avukatlık ücreti nedir?

Akdi Vekalet Ücreti Nedir

İcra vekalet ücreti nedir?

Günlük 11 saati aşan çalışmalar ile gece 7,5 saati aşan çalışmalar sözleşme ile ücrete dahil edilebilir mi ?

Genel tatil ve hafta tatili çalışmaları sözleşmede yazıyorsa işçinin ücretine dahil edilebilir mi?

İşe iade davası kazanılırsa, fesih tarihi işverenin işe başlatmadığı tarih midir?

7,5 saati geçen gece çalışmaları sözleşmede ücrete dahil edilebilir mi?

Hafta Tatili Nedir, Sorusunun Doğru Yanıtı ?

İlamlı icra takibi için avukat ücreti nedir?

Bu kadar avukata ihtiyacı olan insan neden burada çare arıyor?

İlamlı icra takibi haciz masrafı nedir?

İcra ödeme emri eksik gittiyse ne yapmalıyım?

İlamlı icra takibi için avukatlık ücreti nedir?

İcra Takibi içinde ekstra %15 yasal mı?

Bilirkişi itirazları hakkında hakim ne zaman karar verir?

Avukatım icra takibini başlatmadı ne yapabilirim?

Hafta tatili nedir?

Eşit işe eşit ücret almamak erkekler arasında da ayrımcılık tazminatına hak kazandırır mı?

Yargıtay onarsa dava bitmez mi?

Eşit işe eşit ücret almamak ayrımcılık tazminatına hak kazandırır mı?

Yazılı Yapılan İş Sözleşmesi Geçerlimidir?